Indigoklubben2018-12-03T12:34:13+00:00

Indigoklubben

Indigoklubben i Sverige är en mycket levande och aktiv klubb för dig som är Indigo-ägare.
Man arrangerar gemensamma aktiviteter och utbyter erfarenheter med varandra.

Klubben bildades den 5 september 1998 på Rosersbergs slott utanför Stockholm i
samband med Automobil Classic Cars bilutställning.

Som ett led i att visa upp bilen för intresserade har klubben som målsättning att vid varje
större bilträff finnas representerad med en eller flera bilar.